Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Kostajnica saopštila je da članovi ove organizacije mogu nabaviti ogrjevno drvo uz odloženo plaćanje u šest rata.

„Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske je 2. februara sa Javnim prduzećem 'Šume Republike Srpske' a.d. Sokolac, uz saglasnost ministra rada i boračko invalidske zaštite i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaključila Protokol o isporuci ogrjevnog drveta svim članovima organizacije uz odloženo plaćanje u šest rata, a po važećem cjenovniku 'Šuma Republike Srpske' koji će biti na snazi u momentu zaključenja pojedinačnih ugovora“, navodi se u saopštenju.

Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila pozvala je svoje članove, koji su zainteresovani da na ovaj način nabave ogrjev za predstojeću sezonu, da se jave predsjednici opštinske organizacije Ljilji Stijak kako bi bio sačinjen spisak korisnika i dostavljen lokalnom šumskom gazdinstvu u svrhu zaključivanja pojedinačnih ugovora.