Akcionari Skupštine Komunalnog preduzeća “Komunalno” a.d. Kostajnica nisu danas usvojili izvještaj o poslovanju preduzeća za prvo polugodište 2023. godine.

Potreban broj glasova akcionara nije dobio ni izvještaj o radu nadzornog odbora preduzeća za isti period.

Članovi nadzornog odbora “Komunalnog” su razriješeni, a potom su imenovani vršioci dužnosti članova nadzornog odbora i usvojena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.

Pod tačkom ostala pitanja usvojen je zaključak kojim Skupština opštine Kostajnica u funkciji Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća “Komunalno” obavezuje načelnika opštine da angažuje nezavisnu revizorsku instituciju da izvrši finansijsku reviziju poslovanja KP Komunalno a.d. Kostajnica.

Snimak sjednice možete poslušati sutra od 13.00 časova u programu Radija Kostajnica.