Akcionari skupštine Komunalnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Kostajnica razmatraće danas izvještaj o poslovanju preduzeća za prvo polugodište 2023. godine.

Na dnevnom redu 6. redovne sjednice je i izvještaj o radu nadzornog odbora ovog preduzeća za isti period.

Pred akcionarima će se naći i Mišljenje na Ugovor o prenosu kreditnih sredstava i finansijskog doprinosa za finansiranje Projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda i kanalizacionog sistema u opštini Kostajnica, te ostala pitanja.