Komunalno preduzeće „Komunalno“ isplatilo je dug od 98.000 KM preduzeću „Sloga“ iz Kozarske Dubice pet mjeseci prije ugovorenog roka, rekao je Radiju Kostajnica direktor preduzeća Vladimir Ćopić.

„Radi se o nasljeđenom dugovanju nastalom prije 13 godina koji je isplaćen „Slogi“ prije ugovorenog roka zahvaljujući finansijskoj konsolidaciji, štednji, povećanom obimu rada i zalaganju uprave i radnika“, naveo je Ćopić.

On je istakao da je ovaj dug samo dio nasljeđenih dugovanja preduzeća, te da izmirivanjem ove obaveze preduzeće sada ima više prostora za izmirivanje ostalih dugovanja.

Prema njegovim riječima, ostalo je još da se izmire dugovanja prema Poreskoj upravi Republike Srpske i preduzeću „Vode Srpske“.

Ćopić je dodao da se ove obaveze redovno servisiraju, u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća.

On je podsjetio da je u decembru 2021. godine, nakon sudske presude i blokade računa, preduzeće postiglo sporazum o vansudskom poravnanju sa preduzećem „Sloga“ iz Kozarske Dubice.

Sporazumom je bilo predviđeno da „Komunalno“ u roku do dvije godine „Slogi“ isplati dug u visini glavnice, dok se „Sloga“ odrekla kamata na glavnicu.