Odjeljenje za opštu upravu opštinske uprave Kostajnica obavještava borce sa područja opštine Kostajnica da se zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak može podnijeti u šalter sali opštine Kostajnica. 

„Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija (od prve do sedme kategorije) sa navršenih 45 godina života, čime je smanjena i starosna dob kao uslov za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak“, navodi se u obavještenju.