U dane pravoslavnog Vaskrsa i katoličkog Uskrsa, koji su Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) proglašeni kao vjerski praznici, za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti neradni dani biće: 

 

 

14. april (Veliki petak),  16. april (dan Vaskrsa/Uskrsa) i 17. april 2017.godine (Vaskršnji/ Uskršnji) ponedjeljak.

Vjernici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

Na glavnom sajtu Vlade Republike Srpske, objavljen je Kalendar republičkih i vjerskih praznika u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Na ovaj način, građani Srpske su informisani o praznicima u tekućoj godini a o svakom pojedinačnom prazniku, resorno ministarstvo će, blagovremeno objavljivati saopštenje za javnost.