AMS RS i AMD u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, od danas provode preventivnu aktivnost pod nazivom „Budi vidljiv, ne budi figura!“.

Provođenje ovih aktivnosti ima za cilj povećanje bezbjednosti pješaka u saobraćaju, kroz povećanje njihove uočljivosti noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Tokom trajanja navedene aktivnosti pješacima će se ukazati na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovozom, a posebno u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti.

Pješaci će se podsjetiti na osnovna pravila saobraćaja i obavezu njihovog poštivanja, kao i na obavezu upotrebe svjetloodbojnog prsluka i drugih sredstava za osvjetljavanje pješaka (baterijska lampa, retroreflektivni materijali i dr.) kada se kreću kolovozom van naselja, noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Uticaće se i na vozače, kako bi smanjili brzinu kretanja i kretali se sa povećanom opreznošću, naročito na dionicama puteva i zonama gdje se može očekivati povećano kretanje pješaka. Vozačima će se ukazati i na značaj ispravnosti i čistoće uređaja za osvjetljavanje puta na vozilu, kako bi mogli na vrijeme uočiti pješake noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Vozačima i licima koja se prevoze u vozilu ukazaće se i na potrebu korištenja svjetloodbojnog prsluka prilikom napuštanja vozila na javnom putu.

U saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj u 2023. godini smrtno je stradalo 17 pješaka, dok je 78 pješaka teško povrijeđeno.

Većina saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju pješaci dogodila se u noćnim uslovima odvijanja saobraćaja, van naseljenih mjesta, na otvorenom i neosvijetljenom dijelu puta.

Preventivna aktivnost pod nazivom „Budi vidljiv, ne budi figura!“ provodiće se od 13. do 29. februara ove godine.