Odbornici Skupštine opštine Kostajnica danas su jednoglasno usvojili odluku o kriterijumima i mjerilima za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju materijalne štete izazvane poplavom od 15. do 19. maja prošle godine.

Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović rekao je novinarima da su sredstva za sanaciju štete obezbijeđena iz sredstava u iznosu od 100.000 KM dobijenih od Savjeta ministara BiH.

Prema njegovim riječima, najveća šteta je bila na poljoprivrednim usjevima, a riječ je o oko 350 hektara zasijanih površina.

“Dio građana je prijavio štetu zato smo i izašli sa prijedlogom ovakve odluke. Naravno, primićemo sve ostale zahtjeve, izanalizirati i utvrditi parcele i ostalo i po ovim kriterijumima izvršiti isplatu novca. Nadam se da će to biti u roku od 15 dana po stupanju odluke na snagu”, rekao je Janjetović.

U odluci se navodi da pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici poplavljenih objekata i korisnici poplavljenog zemljišta.

Finansijska pomoć za sanaciju štete na poljoprivrednim usjevima dodjeljivaće se za zasijane površine kulturom povrća u iznosu od 2.400 KM po hektaru i za ostale kulture do 243 KM po hektaru.

Finansijska pomoć za sanaciju štete na stambenim, poslovnim i pomoćnim objektima će se dodjeljivati u iznosu od 600 KM za stambene objekte, 500 KM za poslovne i 150 KM za pomoćne objekte.

Da bi poljoprivrednici i vlasnici objekata ostvarili pravo na pomoć, osim zahtjeva koje su podnijeli, moraju dostaviti i broj žiro računa, kopiju lične karte, kopiju poreskog računa ili kopiju Rješenja o komunalnoj naknadi (vlasnici objekata) i ovjerenu izjavu da je zasijana parcela bila poplavljena (poljoprivrednici).

Odbornici su danas usvojili i prijedlog mišljenja o eksproprijaciji za potrebe izgradnje poslovnog objekta proizvodnog karaktera u Taviji.

Usvojen je i zaključak kojim Skupština opštine daje saglasnost načelniku opštine da angažuje nezavisnu revizorsku instituciju da izvrši finansijsku reviziju poslovanja Komunalnog preduzeća “Komunalno” a.d. Kostajnica za period predviđen zakonom.

Snimak 4. tematske sjednice poslušajte sutra u programu Radija Kostajnica nakon vijesti u 13.00 časova.