U odsjek za boračko invalidsku zaštitu opštinske uprave Kostajnica do sada je predano 80 zahtjeva za borački dodatak, nakon što je objavljeno da svi borci Vojske Republike Srpske koji su bili u zoni borbenih dejstava mogu da ostvare ovo pravo, rekao je Radiju Kostajnica Ljubomir Nikolić iz ovog odsjeka.

„Do sada su borački dodatak dobijali samo borci koji su imali 60 godina i bili kategorisani od prve do pete kategorije, a na području naše opštine je oko 320 boraca koji su ostvarili ovo pravo“, naveo je Nikolić.

On je istakao da sada pravo na borački dodatak imaju svi borci VRS koji imaju proveden mjesec ili više u zoni borbenih dejstava, bez obzira na godine, zaposlenost ili materijalni status.

Prema njegovim riječima, zahtjev za ostvarivanje ovog prava u Kostajnici može da podnese oko 340 boraca, dok borci koji su već primali borački dodatak ne moraju da podnose zahtjev.

„U toku je prijem zahtjeva po kojima će se postupati nakon što resorno ministarstvo dostavi instrukcije o rješavanju zahtjeva“, kazao je Nikolić.

Zahtjev se podnosi u šalter sali opštine Kostajnica, a uz zahtjev se prilaže kopija lične karte i kopija tekućeg računa ukoliko korisnik želi da sredstva prima preko banke.

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da se zahtjevi predaju u septembru, a isplata će ići za oktobar, novembar i decembar na način da će se za svaki mjesec u zoni borbenih dejstava isplaćivati po 2,20 KM.

On je naveo i da će od 1. januara iduće godine borački dodatak iznositi 3,00 KM po mjesecu u zoni borbenih dejstava.