Načelnik opštine Kostajnica raspisao je javni poziv za finansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta opštine Kostajnica za 2024. godinu, saopštila je danas opštinska uprava Kostajnica.

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacija) planiranih u Budžetu opštine Kostajnica za 2024. godinu u iznosu od 8.000,00 KM.

Planirana sredstva se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva/nevladinih/neprofitnih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine.

Pravo na finansijska sredstva imaju Udruženja i fondacije koje ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su osnovani i registrovani u RS i BiH,

- da su vođeni od strane državljana BiH,

- da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Kostajnica,

- da su projekti namjenjeni građanima opštine Kostajnica,

- da se projekti odnose na oblasti iz tačke III javnog poziva,

- da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Aplikant može kandidovati samo jedan projektni prijedlog i prijaviti se na jedan javni poziv, a vezano za planirana sredstva na kontu 415 2 Grantovi u zemlji, u budžetu za 2024. godinu.

Aplikatni koji se prijavljuju na Javni poziv  dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- prijavni obrazac,

- prijedlog projekta – prilog 1,

- pregled budžeta -  prilog 2,

- logički okvir rada - prilog 3,

- finansijsku identifikacionu formu - prilog 4,

- izjavu o podobnosti - prilog 5,

- plan aktivnosti - prilog 6,

- rješenje o registraciji za aplikanta i ako postoji (ovjerena kopija),

- jedinstveni identifikacioni broj (JIB),

- fotokopiju lične karte ovlašćene osobe,

- narativni i finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima iz prethodne godine (ako je imao),

- opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,

- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija),

- uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),

- završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja javnog poziva,

- podatke o osobi ili osobama koje realizuju projekat (kraću biografiju sa dokazima),

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih finansijskih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja.

Sve dodatne informacije u vezi s javnim pozivom zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti /kontakt osoba Haseda Suljanović/ na broj telefona: 052-663-113/139 ili na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Javni poziv, obrasci i prilozi mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com .