Na igralištu Osnovne škole „Petar Mećava“ večeras se igra fudbalski turnir „2 na 2“ za dječake do 14 godina.

Turnir počinje u 18.00 časova, a prijave ekipa se primaju do početka turnira.

Organizator je „Tavija promet“, a pokrovitelj opština Kostajnica.