Na osnovu Zakona o praznicima Republike Srpske, Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama na području opštine Kostajnica i Statuta opštine Kostajnica, načelnik opštine Drago Bundalo donio je zaključak o radnom vremenu 21. novembra, saopštila je danas opštinska služba za odnose sa javnošću.

 

„Na Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, u srijedu, 21. novembra na području opštine Kostajnica od 00:00 do 24:00 časa mogu da rade Dom zdravlja Kostajnica, KP „Komunalno“ i preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost“, navodi se u saopštenju.

Apotekarske ustanove mogu da rade od 08:00 do 20:00 časova, dok preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice mogu raditi od 07:00 do 14:00 časova.

U saopštenju stoji da privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću, zbog održavanja proizvodnog procesa, mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće tržišni inspektor i komunalna policija.