Iz Komunalnog preduzeća “Komunalno” Kostajnica saopšteno je da je sanirano mehaničko oštećenje na cjevovodu u Ulici Đoke Mazalića i Kozaračkoj ulici.

U saopštenju se dodaje da svi potrošači sada imaju uredno snabdijevanje vodom.