Načelnik opštine Kostajnica donio je zaključak o radnom vremenu 21. novembra, kada se obilježava republički praznik Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

 

U zaključku se navodi da u utorak, 21. novembra mogu da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 12.00 časova - dežurstvo

- Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama od 00.00 do 24.00 časova

- Benzinske pumpe od 00.00 do 24.00 časa

- Trgovine na malo pogrebnom opremom od 08.00 do 21.00 čas,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa – dežurstvo,

Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dan republičkog praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa pripisima o radu.

Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće tržišni inspektor i komunalna policija.