Načelnik opštine Kostajnica donio je Zaključak o radnom vremenu tokom predstojećih praznika.

1. maja na Međunarodni praznik rada (ponedjeljak) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove od 08.00 do 11.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 06.00 do 12.00 časova

- Benzinske pumpne stanice i trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa – dežurstvo,

2. maja (utorak) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa – dežurstvo

- Trgovine na malo pogrebnom opremom od 08.00 do 21.00 čas

- Benzinske pumpne stanice i trgovinski objekti na benzinskim stanicama od 00.00 do 24.00 časa

9. maja na Dan pobjede nad fašizmom (utorak) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Benzinske pumpne stanice i trgovinski objekti na benzinskim stanicama od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

- Trgovine na malo pogrebenom opremom od 08.00 do 21.00 čas.

2. Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u sve praznične dane, osim 1. maja, mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima.

3. Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi 2. i 9. maja omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

4. Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.