Radio Kostajnica danas eksperimentalno emituje program zbog napuštanja dosadašnje frekvencije linka.

U skladu sa obavezom prema Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH Radio Kostajnica napušta frekvenciju mikrotalasnog linka u dosadašnjem opsegu i prelazi na alternativno programsko napajanje FM predajnika.

Nakon juče obavljenih radova lokalni radio danas emituje eksperimentalni program.

Molimo građane za razumijevanje ukoliko bude smetnji ili prekida u emitovanju programa.