Delegacija Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine i rukovodstvo opštine Kostajnica razgovarali su danas o pitanju granice između BiH i Hrvatske u dolini rijeke Une, posebno kod Kostajnice.

 

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo rekao je da je članove Državne komisije za granicu BiH upoznao sa problemima koje opština i građani Kostajnice imaju zbog trenutno definisane granične linije između dvije Kostajnice.

 

''Katastarska granica ne može biti međudržavna granica, jer je to katastrofalno za razvoj ovog grada. Kostajnica kao grad koji je nastao na desnoj obali rijeke Une nema pristup rijeci u dužini od sedam kilometara, i ne može da razvija svoju infrastrukturu, kao što je obilaznica jer nam magistalni put sada prolazi kroz centar grada. To ne možemo riješiti dok se ne riješi pitanje granice'' – rekao je Bundalo. 

On je podsjetio i na druge probleme koji otežavaju funkcionisanje grada.

''Kanalizacioni sistem i elektro snabdijevanje su urađeni na tom dijelu. Ogromni su i problemi građana kojima granica prolazi kroz baštu ili spavaću sobu, preko igrališta fudbalskog kluba...'' – navodi Bundalo. 

Načelnik opštine Kostajnica je naglasio da ovaj grad ne može da živi ako se granica ne riješi na način da granica kod Kostajnice bude rijeka Una. 

On je podsjetio i na Deklaraciju o Pelješkom mostu koju je nedavno usvojilo Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a u kojoj se govori i o granici kod Kostajnice.

''Ovim je uozbiljen pristup BiH kad je u pitanju razgraničenje u dolini rijeke Une. Ovim se dokumentom definiše da u razgovorima sa Hrvatskom uz izgradnju Pelješkog mosta budu riješena i ostala  neriješena pitanja između BiH i Hrvatske. Izgradnja Pelješkog mosta se ne može dozvoliti dok se ne riješi pitanje granice u Neumu, ali i u dolini rijeke Une'' – kazao je Bundalo.

Član Državne komisije za granicu BiH Zijad Dženanović rekao je da je državna granica između BiH i Hrvatske identifikovana na osnovu odluke Badinterove komisije.

 

''To znači da su granice utvrđene onakve kakve su bile po katastru na dan priznanja. To je bilo moguće u jedinstvenoj državi i granice tadašnjih republika su bile administrativne i nisu bile državne'' – pojasnio je Dženanović.

Prema njegovim riječima granica kod Kostajnice je jedna od neuralgičnih tačaka kad je u pitanju granica između BiH i Hrvatske.

''Došli smo da saslušamo probleme i čujemo šta tišti ovu lokalnu zajednicu, funkcionisanje ili nemogućnost funkcionisanja opštine po granici utvrđenoj po katastru. Nakon što to vidimo i na terenu ovo ćemo staviti na dnevni red jedne od narednih sjednica Državne komisije za granicu'' – rekao je Dženanović.