Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kostajnici na kraju mjeseca septembra 2017. godine nalazilo se 967 lica, što je za 15 lica manje u odnosu na kraj mjeseca avgusta.

 

Radi zaposlenja sa evidencije Biroa brisano je 25, po drugom osnovu 9 lica, dok je istovremeno na Biro prijavljeno 19 lica.

Zaposlenje je u proteklom mjesecu aktivno tražilo 285 lica, dok je 682 bilo prijavljeno radi ostvarivanja drugih prava.

Najveći broj prijavljenih na Birou su nekvalifikovani radnici - 352, slijede kvalifikovani radnici - 283 i nezaposleni sa srednjom stručnom spremom - 252.

Na Birou se nalazi i 16 lica sa višom stručnom spremom i 41 sa visokom stručnom spremom.