Полицијска станица Костајница саопштила је данас да су грађани који посједују оружје за личну безбједност (пиштоње и револвере) обавезни да до краја мјесеца јуна ове године изврше замјену оружних листова којима је истекао рок важења.

ПС Костајница подсјећа да Закон о измјенама Закона о оружју и муницији прописује да су власници оружја за личну безбједност који на дан ступања на снагу овог закона држе оружје на основу оружног листа коме је истако рок важења обавезни да до 30. јуна 2017. године поднесу захтјев за издавање новог оружног листа уз испуњеност општих и посебних услова прописаних законом.

''Такође, законом је предвиђено да власници оружја за личну безбједност који су до дана ступања на снагу овог закона  предали оружје надлежном органу због истека рока који је био на снази по Закону о оружју и муницији (31.12.2016.), могу поднијети захтјев за замјену оружног листа до 30. јуна ове године'' – наводи се у саопштењу и додаје да је за грађане који не изврше замјену истеклог оружног листа до наведеног датума прописана новчана казна у износу од 1.200 до 1.500 КМ, као и заштитна мјера одузимања оружја и исправе о оружју.