Opštinska uprava Kostajnica saopštila je danas da je načelnik opštine Kostajnica raspisao javni poziv za finansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta opštine za 2022. godinu.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacija) planiranih u opštinskom budžetu za 2022. godinu u iznosu od 5.000 KM.

Planirana sredstva se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva/nevladinih/neprofitnih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kostajnica.

Pravo na finansijska sredstva imaju udruženja i fondacije koje ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su osnovani i registrovani u RS i BiH,

- da su vođeni od strane državljana BiH,

- da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Kostajnica,

- da su projekti namjenjeni građanima opštine Kostajnica,

- da se projekti odnose na oblasti iz tačke III javnog poziva,

- da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Aplikant može kandidovati samo jedan projektni prijedlog.

Aplikatni koji se prijavljuju na Javni poziv dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- prijavni obrazac,

- prijedlog projekta – prilog 1,

- pregled budžeta -  prilog 2,

- logički okvir rada - prilog 3,

- finansijsku identifikacionu formu - prilog 4,

- izjavu o podobnosti - prilog 5,

- plan aktivnosti - prilog 6,

- rješenje o registraciji za aplikanta i ako postoji (ovjerena kopija),

- jedinstveni identifikacioni broj (JIB),

- fotokopiju lične karte ovlašćene osobe,

- narativni i finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima iz prethodne godine (ako je imao),

- opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,

- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija),

- uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),

- završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja javnog poziva,

- podatke o osobi ili osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima).

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih finansijskih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja.

Sve dodatne informacije u vezi s javnim pozivom zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti, kontakt osoba Haseda Suljanović na broj telefona: 052-663-113/139 ili na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Javni poziv i potrebne obrasce mogu se preuzeti na internet stranici opštine Kostajnica.