Danas se obilježava Svjetski dan voda, a ovogodišnja kampanja nosi naziv "Podzemne vode: učinimo nevidljivo vidljivim" jer podzemne vode, iako nevidljive, imaju veliki uticaj na život.

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta, pa i mi dajemo skroman doprinos ovom datumu na lokalnom nivou.

Opština Kostajnica bogata je vodnim resursima i ima dovoljne količine pitke izvorske vode, bez potrebe za prečišćavanjem, čak i u sušnom periodu.

Milena Gavrilović referent za vodovod i kanalizaciju u Komunalnom preduzeću “Komunalno” rekla je Radiju Kostajnica da gradski vodovod dužine 58 kilometara ima kapacitet da snabdijeva vodom cijelu opštinu.

Vodosnabdjevanje Kostajnice vrši se sa izvorišta „Mraovo polje“, uvedeno u sistem 1998. godine, sa  minimalnom izdašnosti oko 26 l/s i „Tašli Bunar“ sa minimalnom izdašnosti od oko 2 l/s. Na vodovodni sistem je priključeno 1.594 stambene i privredne jedinice.

Dio seoskih domaćinstava nije priključeno na vodovodni sistem i koristi vodu iz prirodnih izvorišta i bunara.

Pokrivenost uslugom vodosnabdijevanja sa gradske vodovodne mreže je 80%, dok preostalih 20% stanovništva koristi privatna izvorišta.

Prema njenim riječima, u Kostajnici nije izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i one se uglavnom ispuštaju direktno u vodotoke.

„Kanalizacioni sistem, čija je gradnja počela 1967. godine, je kombinovani sistem odvođenja fekalnih voda i površinskih voda i padavina. Tako imamo problem ispuštanja otpadnih voda u otvorene kanale i vodotoke“, kaže Gavrilovićeva.

Portparol opštine Aleksandar Pašić istakao je da slabosti u očuvanju i zaštiti voda predstavljaju niska ekološka svijest građana, nepostojanje sistema za kontinuirano praćenje stanja i kvaliteta vodotoka, te manjak strategija, studija i projekata za zaštitu životne sredine.

Pašić je naglasio značaj rijeke Une, koja je proglašena Parkom prirode, kao vodnog resursa sa većim pritokama Strigovom, Tavijom, Bubnjaricom i Mekinjom.

“Proglašenje rijeke Une Parkom prirode je jedan od načina da se zaštiti dolina ove rijeke, koja u Srpskoj obuhvata opštine Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica, od odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori”, kazao je Pašić.

Posebnost ove rijeke, osim bogate flore i faune, su sedrene formacije, nastale taloženjem krečnjaka, koje predstavljaju rijetkost u Evropi i svijetu.

Prema podacima JP „Vode Srpske“, ukupna dužina vodotoka na području Kostajnice iznosi  40,1 kilometar, od čega se 15,6  kilometara odnosi na rijeku Unu.

Vodotoci u Kostajnici, generalno gledajući, još uvijek su očuvani i pružaju blagodat pitke i osvježavajuće vode iz prirodnih izvora ili gradskog vodovoda.

I trebalo bi da se potrudimo da tako i ostane, jer su vodni resursi na globalnom nivou sve više ugroženi klimatskim promjenama, rastom broja stanovnika i industrijskim i poljoprivrednim aktivnostima.