Širom planete danas se obilježava Svjetski dan šuma sa ciljem da se ukaže na njihov značaj i uticaj na opstanak čovječanstva.

Prirodne resurse opštine Kostajnica, osim obradivih površina i vodnog bogatstva, čine i šume.

Prema podacima iz „Studije integrisanog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica“ iz 2012. godine, ukupna šumska površina na području naše lokalne zajednice iznosi 3.847 hektara.

Šumska vegetacija vezana je za kompleks Balja i uglavnom obuhvata šume pitomog kestena, bukve i hrasta kitnjaka.

Kostajničke šume pitomog kestena ukupne površine oko 550 hektara su najznačajniji kestenov kompleks u Republici Srpskoj.

Na svjetski dan šuma valja podsjetiti da šume doprinose ravnoteži kiseonika, apsorbuju ugljen-dioksid, zaustavljaju čestice prašine i pepela, štite od štetnog djelovanja vjetra, štite riječna područja i izvorišta voda.

Šume utiču na pročišćavanje atmosferskih voda, pozitivno djeluju na klimu, štite tlo od erozije, te osiguravaju staništa za mnogobrojne vrste flore i faune.