Odjeljenje za opštu upravu opštinske uprave Kostajnica raspisalo je Javni konkurs za privremeno korišćenje javne površine na „Zelenoj pijaci“ u Kostajnici.

 

Predmet konkursa su lokacije broj: 5,6,7,9,10,11,12,22,27,28,29,31,36,37,39,41,53,54 i štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda broj 2.

Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 12 mjeseci  sa mogućnošću produživanja zakupa uz uslov redovnog izmirivanja obaveza.

Početna cijena za zakup bruto površine za navedenu lokaciju iznosi 8,00 KM mjesečno uvećana za iznos PDV-a.

KP „Komunalno“ a.d Kostajnica obračunava dodatne mjesečne troškove korisnicima koji se odnose na troškove električne energije, uređenja prilaza parcelama, noćnog čuvara, odvoza smeća i ostalih  komunalnih troškova.

Javni oglas ostaje otvoren  osam dana, a otvaranje prijava komisija će obaviti u roku od osam dana po isteku roka na koji je konkurs raspisan, te donijeti rang listu po izvršenom bodovanju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenoj koverti u šalter salu opštine Kostajnica sa naznakom: Komisija za dodjelu privremenih lokacija na „Zelenoj pijaci“, „NE OTVARAJ“.

Sve potrebne informacije i prijavni obrazac se mogu dobiti u „Šalter sali“ kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na broj telefona  052/663-113/139, lokal 24, kontakt osoba Slavka Vujasin.