Slijepa i slabovidna lica susreću se sa brojnim problemima, a u prvom redu su statusna pitanja egzistencijalne prirode, rekla je Radiju Kostajnica povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa sekretar Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidnih lica Kozarska Dubica Slavica Savić.

Savićeva je rekla da se među ovim statusnim pitanjima ističu socijalna zaštita, zdravstveno osiguranje, obrazovanje, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, sport, kultura, arhitektonska pristupačnost i mnoge druge barijere i predrasude.

Prema njenim riječima ova organizacija, koja okuplja članove iz Kozarske Dubice i Kostajnice, broji ukupno 107 slijepih i slabovidnih lica.

„Imamo 30 članova iz Kostajnice, od kojih je sedam potpuno slijepo, a 23 lica su slabovidna. Pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica ostvaruju samo slijepe osobe, a dva slijepa lica primaju i ličnu invalidninu jer je oboljenje nastalo u razvojnom periodu, odnosno prije 18. godine života“, precizirala je Savićeva.

Ona je naglasila da na našim prostorima zajedničke površine koriste pješaci, biciklisti i motorna vozila, što može biti problem za kretanje lica sa oštećenim vidom.

„Tu su i rupe na putevima, prepune tržnice, neprilagođeni prilazi institucijama, zbog čega slijepe osobe moraju imati pratnju osoba koje vide“, pojasnila je ona.

Savićeva kaže da je bijeli štap produžena ruka slijepe osobe i da je sve van dometa štapa nepoznanica i opasnost za lica koja ne vide.

„Da bi štap bio pomagalo, slijepa osoba mora proći obuku kako bi savladala osnovne vještine i tehnike korištenja štapa, osnovna saobraćajna pravila i konfiguraciiju terena kojim će se samostalno kretati“, naglasila je Savićeva.

Prema njenim riječima, Savez slijepih Republike Srpske pokrenuo je inicijativu za donošenje Zakona zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakon o organizacijama lica sa invaliditetom, Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča i Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju.

Međunarodni dan bijelog štapa je praznik koji se obilježava svakog 15. oktobra, a bijeli štap predstavlja simbol sljepoće.