Opštinska uprava Kostajnica uputila je danas poziv građanima da do 18. januara 2019. godine podnesu zahtjev za legalizaciju objekata koje su bespravno izgradili ili dogradili na području opštine, kako bi izbjegli dodatne troškove naknade za legalizaciju.

 

Nakon isteka navedenog roka investitori će biti dužni da uplate i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20 % od već obračunate naknade za rentu i naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata čiji je cilj da nelegalni objekti budu što prije ozakonjeni.

Za investitore koji su bespravno gradili navednim Zakonom predviđene su povlastice ukoliko zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata podnesu do 18.01.2019. godine.

Za sve informacije građani se mogu obratiti opštinskom Odsjeku za prostorno uređenje, građenje, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, kontakt osoba: Danijela Bundalo ili na telefon: 052/663 -113, lokal 19.