На основу Закона о празницима Републике Српске и Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама на подручју општине Костајница, те Статута општине Костајница, Начелник општине Драго Бундало донио је закључак о радном времену током предстојећих празника.

 

1. мajа на Међународни празник рада - ради задовољења неопходних потреба грађана дужни да раде:

- Здравствена установа Дом здравља Костајница од 00.00 до 24.00 часа - дежурство

- Апотекарске установе од 08.00 до 13.00 часова - дежурство

- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00

- Цвјећаре и меснице до 12.00 часова

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од 00.00 до 24.00 часа - дежурство.

2. маја ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:

- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа - дежурство,

- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,

- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00 часа,

- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од 00.00 до 24.00 часа - дежурство.

9. маја на Дан побједе над фашизмом ради задовољења неопходних потреба грађана дужни су да раде:

- Здравствена установа Дом здравља „Костајница“ од 00.00 до 24.00 часа -дежурство,

- Апотекарске установе у времену од 08.00 до 20.00 часова,

- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00часа,

- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 14.00 часова,

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност „Комунално“ КП Костајница од 00.00 до 24.00 часа - дежурство.

Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу због одржавања производног процеса 02. и 09.05. могу радити у складу са својим потребама и интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.

Контролу и надзор овог закључка вршиће Тржишни инспектор и комунална полиција.

Закључак ступа на снагу даном доношења.