Služba opštine Kostajnica za odnose sa ajvnošću saopštila je danas da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske.

 

''Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine'', navodi se u saopštenju i dodaje da će sredstva biti osigurana iz Budžeta Federacije BiH, sredstava Kantona, opština, kreditnih sredstava i drugih donatora.

U saopštenju stoji da prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih opštih i posebnih kriterijuma treba dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica svakim radnim danom od 08:00 časova do 16:00 časova ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište br.10 (kancelarija broj 22.), sa naznakom: „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.

Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen obrazac koji je dostupan u šalter sali opštine Kostajnica, u prostorijama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba i opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com.

Javni poziv traje do 31.12.2017.godine.