U skladu sa Zakonom o praznicima RS  utorak 9. maj -  Dan pobjede nad fašizmom je neradni dan, saopšteno je iz opštinske službe za odnose sa javnošću.

 

Načelnik opštine Kostajnica donio je zaključak po kome su radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni da rade od 0-24 časa Dom zdravlja, Komunalno preduzeće i pekare, od 8-20 časova apoteke,  trgovinske radnje, kiosci, cvjećare i mesnice od 7 do 14 časova.

Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa 9. maja mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih. 

Nadzor nad provođenjem ovog zaključka vršiće tržišna inspekcija i komunalna policija.