Poreska uprava Republike Srpske, Područna jedinica Kostajnica, obavještava poreske obveznike, da rok za uplatu drugog dijela poreza na nepokretnosti za 2022. godinu, ističe 30. septembra 2022. godine.

Prema poreskim obveznicima koji u navedenom roku ne izvrše uplatu poreza Poreska uprava će primjeniti mjere prinudne naplate, uz obračun kamate po stopi od 0,03% dnevno.