Komunalno preduzeće „Komunalno“ a.d. Kostajnica saopštilo je danas da su korisnici usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada dužni da se pridržavaju rasporeda sedmičnog odvoza otpada u skladu sa Pravilnikom o prikupljanju i odvoženju komunalnog otpada na području opštine Kostajnica.

 

U saopštenju se dodaje da je u ovom pravilniku navedeno da se komunalni otpad odvozi sljedećim rasporedom:

1) Odvoz iz gornjeg grada se vrši utorkom

2) Odvoz iz donjeg grada se vrši četvrtkom

3) Odvoz iz naselja Grdanovac, Mrakodol i Petrinja se vrši srijedom,

4) Odvoz iz centra grada se vrši ponedeljkom, srijedom i petkom,

5) Odvoz iz naselja Tavija i Ulice Ćirila i Metodija se vrši petkom.

“Apelujemo da se potrošači pridržavaju utvrđenog rasporeda”, zaključuje se na kraju saopštenja.