U Kostajnici je danas održana 3. redovna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća Komunalno.

Akcionari su usvojili odluku o izmjeni Statuta preduzeća, te odluke o razrješenju članova i imenovanju vršilaca dužnosti članova nadzornog odbora.

Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, kao i odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.

Snimak sjednice možete pratiti danas nakon vijesti u 14.00 časova na 101,6 MHz i na www.radiokostajnica.com.