Opštinska služba za odnose sa javnošću saopštila je da su 9. maja, na Dan pobjede nad fašizmom, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Benzinske pumpne stanice i trgovinski objekti na benzinskim stanicama od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

- trgovine na malo pogrebenom opremom od 08.00 do 21.00 čas

U saopštenju se dodaje da privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima.