Iz Komunalnog preduzeća “Komunalno” Kostajnica saopštili su da je otklonjen kvar na vozilu, te da će se odvoz smeća od danas vršiti u punom kapacitetu.

“Obavještavamo korisnike da je otklonjen kvar na vozilu za prevoz otpada i da će se u narednom period nastaviti odvoz smeća prema ustaljenom rasporedu”, navodi se u saopštenju.