Načelnik opštine Kostajnica donio je Zaključak o radnom vremenu trgovinskih i zanatsko-preduzetničkih radnji za subotu, 21. novembar, kada se obilježava Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa ovim Zaključkom, u subotu, 21. novembra, radno vrijeme je sljedeće:

  • Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa- dežurstvo,
  • Apotekarske ustanove od 08.00 do 20.00 časova,
  • Benzinske pumpe u redovnom radnom vremenu,
  • Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,
  • Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, pogrebnu djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 7.00 do 14.00 časova,
  • Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa- dežurstvo.
  • Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće tržišni insepktor i komunalna policija.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.