Zimsko računanje vremena počinje noćas, kada u tri časa ujutro satove treba pomjeriti za jedan čas unazad.

Evropska unija je odlučila da 2021. godine odustane od pomjeranja satova dvaput godišnje, zbog ljetnjeg računanja vremena, a njene članice će se opredjeliti da li će tada za stalno ostati na ljetnjem ili na uobičajenom zimskom računanju vremena.


Ta direktiva EU tako ne znači automatsko ukidanje ljetnjeg računanja vremena u Evropskoj Uniji, već okončava praksu usklađivanja pomjeranja sata na nivou EU i omogućava članicama da odaberu vlastiti način računanja vremena.


Tako bi posljednje zajedničko pomjeranje sata u Evropskoj Uniji trebalo da bude posljednje nedjelje u martu 2021. godine.