Komunalno preduzeće „Komunalno“ Kostajnica saopštilo je danas da je u toku potpisivanje novih ugovora o pružanju i korištenju komunalnih usluga.

 

„Pozivamo potrošače komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda i prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada da dođu u prostorije preduzeća kako bi potpisali novi ugovor o pružanju i korištenju komunalnih usluga sa davaocem usluga Komunalnim preduzećem „Komunalno“ a.d. Kostajnica“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da prilikom potpisivanja ugovora potrošači treba da imaju identifikacioni dokument i da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.