Туристичка организација општине Костајница обавјештава да је Министарство трговине и туризма Републике Српске расписало Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства у 2020. години.

 

Право на финансирање пројеката имају субјекти, односно корисници, регистровани у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности, а средства се додјељују у појединачном износу највише до 30.000,00 КМ.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Министарству трговине и туризма Републике Српске, сваким радним даном од 08:00 до 15:00 часова, позивом на телефон: 051/338-777 или на интернет страници Министарства:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx (Јавни конкурс за пројекте у туризму у 2020. години).

 

Рок за подношење Пријаве за додјелу намјенских средстава на Конкурс је 14.08.2020. године.