Komunalno preduzeće „Komunalno“ a.d. Kostajnica saopštilo je danas da su korisnici usluga odvoza komunalnog otpada na području opštine dužni da postupaju u skladu sa Odlukom o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada.

 

„Naglašavamo, da je kućni otpad, otpad koji se dnevno stvara u stambenim i poslovnim prostorijama, a posljedica je dnevnog života ili rada u tim prostorijama. To su otpaci koji nastaju pripremom i konzumacijom hrane, prašina i otpad nastao čišćenjem stambenih i poslovnih prostorija, pepeo, razni otpaci koji se sakupljaju u domaćinstvima, radionicama, radnim i sličnim prostorijama, kao što su limenke, razbijeno posuđe, razbijeno staklo, komadi tekstila ili papira, otpaci od obuće i dvorišni otpad“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da se krupni otpad odlaže u velikim kontenjerima.

„Krupni otpad nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama individualnih stambenih zgrada i poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatra kućnim otpadom, kao što su kućanski aparati, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama, podrumski, dvorišni i tavanski otpad u većim količinama, građevinski materijal i šut u manjim količinama. Ovaj otpad se odlaže u velikim kontejnerima i odvozi specijalnim vozilima“, stoji u saopštenju.

Iz Komunalnog naglašavaju da je zabranjeno odlagati krupni i životinjski otpad u posude za odlaganje otpada iz domaćinstva, te obavještavaju korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, obratiti komunalnoj policiji jedinice lokalne samouprave radi vršenja nadzora i kontrole nad sprovođenjem Zakona.