Služba za odnose sa javnošću obavještava privredne subjekte sa područja opštine Kostajnica da je 15. maj krajnji rok za podnošenje prijave za izradu spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april 2020. godine. Prijave se podnose na internet stranici Vlade Republike Srpske: https://regsteta.vladars.net/.

 

Ukoliko ste već dostavili (podnijeli) potpisanu i ovjerenu skeniranu prijavu, te ukoliko ste dobili potvrdu od sistema: VAŠA PRIJAVA JE USPJEŠNO SAČUVANA, prijava je evidentirana u bazi podataka Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja oko podnošenja prijave, pogledajte korisničko uputstvo za podnošenje prijave za izradu spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april koje je objavilo Ministarstvo privrede i preduzetništva, a koje možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/upustvo.aspx

Ova mjera se odnosi na sve poslovne subjekte kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti, ali i one koje su iz objektivnih razloga obustavili rad ili koji rade sa smanjenim kapacitetom, a nisu otpuštali radnike.

Opštinska služba za odnose sa javnošću podsjeća i da je neophodno da, osim pomenute prijave za dodjelu sredstava, podnesete pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate Poreskoj upravi Republike Srpske, najkasnije do 10. juna 2020. godine. Primjer izjave, spisak radnika i Uputstva za prijavljivanje izjave možete preuzeti na slijedećem linku:

http://komorars.ba/poreska-uprava-republike-srpske-objavila-obavjestenje-za-isplatu-najnize-palte-i-doprinosa-za-najnizu-platu-za-april-2020-godine/.