Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo donio je danas Zaključak o radnom vremenu u subotu, 9. maja kada se obilježava Dan pobjede nad fašizmom.

 

9. maja radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“ od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 07.00 do 19.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00  časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

- Benzinske pumpe u vrememu od 00.00 do 24.00 časa

- Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa 9. maja mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

 

Poslodavac je dužan radnicima koji će 9. maja raditi, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće tržišni inspektor i komunalna policija.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.