Шумско газдинство "Приједор" упозорава власнике и кориснике приватних посједа који граниче са државним шумама да приликом обављања пољопривредних радова и других пољопривредних активности (чишћење посједа, ложење ватри и спаљивање живица) буду максимално опрезни како не би проузроковали појаву и ширење пожара и еколошких опасности.

 

Упозоравају се и излетници, извиђачи да не смију ложити ватру у шумским комлексима и да Планом заштите шума нису предвиђена мјеста за ложење ватре на отвореним просторима, имајући у виду јако високе почетне прољећне температуре које су свакодневно у порасту и могу изазвати велике шумске пожаре, људске, економске и друге штете.

У циљу спречавања шумског пожара и избјегавања могућих штета посебно се упозорава на слиједеће:

- Не палите ватру по вјетру до 150 метара удаљености од шуме!

- Уколико се нешто спаљује мора се претходно сакупити на једну или више гомила и бити присутан док запаљене гомиле у потпуности не изгоре!

- На крају горења обавезно угасити згариште ватре!

Против власника и корисника који се не придржавју овог упозорења биће предузете одговарајуће законске мјере према одредби Закона о шумама и Закона о заштити од пожара и захтијевана надокнада настале материјалне штете.