Пореска управа Републике Српске, Подручна јединица Костајница обавјештава пореске обвезнике да је рок за подношење годишњих пореских пријава за порез на добит и доходак за 2019. годину, те годишње пореске пријаве за доприносе за носиоце породичних пољопривредних газдинстава продужен до 30.4.2020. године.

 

Такође су до 30.4.2020. године продужени рокови за подношење пореских пријава за посебну републичку таксу за предузетнике, за комуналну таксу и за регистровано оружје.