Одјељење за општу управу, oдсјек за просторно уређење, грађење, стамбено-комунуналне послове и заштиту животне средине расписао је јавни оглас за кориштење јавних површина у комерцијалне сврхе у току 2020. године за потребе постављања „љетних башти“, витрина и сличних објеката.

 

Право пријављивања на оглас имају правна и физичка лица која се баве одговарајућом дјелатношћу и који имају услове да користе слободне јавне површине.

Уз захтјев корисници треба да доставе:

  1. Фотокопију одобрења за рад;
  2. Идејно рјешење (скицу) објекта, односно план кориштења јавне површине са потребном квадратуром и обавезном ширином за несметан пролаз пјешака, (ко подноси први пут);
  3. Врсту предвиђене заштитне ограде са описом и димензијама, (ко подноси први пут);
  4. За изложбене рекламе, витрине, сталаже и друго, скице и димензије, врсту изложене робе и начин излагања;
  5. Увјерење о измиреним обавезама према општини

Конкурс се односи на период од 01.04.2020.-31.10.2020. године.

Захтјев се подноси Одсјеку за просторно уређење, грађење, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељења за општу управу општине Костајница.

Предност имају кандидати који су предметне локације уредно користили у 2019. години (у складу са одобреним условима и уредно плаћали утврђену накнаду).

Рок за подношење захтјева је 30 дана од дана објављивања огласа на огласној табли општине.

За обрасце и додатне информације обратите се у општинску управу Костајница, на број телефона 052-663-139, контакт особа Данијела Бундало.