Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko-preduzetničkim radnjama na području opštine Kostajnica i člana 60. Statuta opštine Kostajnica, načelnik opštine donosi zaključak o radnom vremenu.

                                                                                                                   Z A K LJ U Č A K

 

U dane praznika Republike Srpske:

 

1. januara Nova godina rada radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 13.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 

 2. januara radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 

 9. januara – Dan Republike radi zadovoljenja neophodnih potreba dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova.

 

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

Ovaj zaključak se donosi na zahtjev preduzetnika koji su izrazili potrebu za radom 09. januara 2020. godine u cilju zadovoljenja neophodnih potreba građana.

Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u sve praznične dane, osim 1. januara, mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima.

U skladu sa članom 7. i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske, vjerski praznik je Pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti, u dane 06.01.2020.godine (ponedjeljak) i 07.01.2020. (utorak) imaju pravo na plaćeni izostanak  sa radnog mjesta.

Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi na Dan Republike 09. Januara, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.