На основу Закона о празницима Републике Српске  и Статута општине Костајница Начелник општине донио је закључак, према коме на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, у четвртак, 21. новембра могу да раде:

 

- Здравствена установа Дом здравља Костајница од 00.00 до 24.00 часа – дежурство,

- Апотекарске установе од 08.00 до 20.00 часова,

-Бензиске пумпе у редовном радном времену,

- Предузећа и предузетници који обављају пекарску дјелатност од 00.00 до 24.00 часа,

- Предузећа и предузетници који обављају трговачку дјелатност, киосци за продају штампе, цвјећаре и меснице од 07.00 до 16.00 часова,

- Предузећа која обављају комуналну дјелатност КП „Комунално“ Костајница од 00.00 до 24.00 часа - дежурство.

- Привредни субјекти који се баве производном и прерађивачком дјелатношћу због одржавања производног процеса могу радити у складу са својим потребама и интерним актима који регулишу питање радног времена запослених.

Контролу и надзор овог закључка вршиће тржишни инспектор и комунална полиција.