Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić posavjetovao je danas uzgajivače da "zašuškaju" prostore u kojima drže svinje, pojačaju njihovu ishranu i obezbijede im suvu prostirku kako bi se zaštitili od gubitaka usljed niske temperature vazduha.


"Ishranu je poželjno pojačati, jer svinje na ovakvoj zimi gube jako mnogo energije. U tom smislu, dobra je kalorična hrana na bazi kukuruza i drugih žitarica", rekao je Maljčić.

On je izjavio da uzgajivači ne bi trebalo da drže svinje na propuhu i na otvorenom.

Kada je riječ o prasićima, Maljčić je rekao da su oni najosjetljiviji dok ne dostignu više od 15 kilograma, zbog čega je u ranom periodu njihovog života potrebno dogrijavati prostorije u kojima borave.