Centralna izborna komisija BiH ovjerila je kandidatsku listu Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) za lokalne izbore koji će se održati 2. oktobra 2016. godine. Nosilac liste kandidata SDP BiH za odbornike u Skupštini opštine Kostajnica je Mile Ćopić.

1 Ćopić Mile
2 Bosnić Ešefa
3 Budimlić Vahidin
4 Trubarac Milka
5 Saračević Admir
6 Pavić Gordana
7 Harbaš Mujo
8 Vasić Slobodan
9 Golić Senida
10 Subašić Nermin
11 Žuljević Varja
12 Tatić Bakir
13 Runjaić Snežana
14 Suljić Zekerijah
15 Bekirovski Mustafa
16 Novak Fata
17 Marinković Slavenko
18 Omerović Hafiza
19 Runjaić Den
20 Šudić Himzija