Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“ iz Kostajnice postala je punopravni član bibliotečko-informacionog sistema COBISS.RS, rekla je Radiju Kostajnica direktor biblioteke Svetlana Đurđević.

„6. decembra potpisali smo ugovor sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske o punopravnom članstvu u ovaj sistem, na osnovu koga ćemo imati mogućnost aktivnog učešća u sistemu katalogizacije, kao i  mogućnost korišćenja programske opreme COBISS za automatizaciju svog poslovanja“, pojasnila je Đurđevićeva.

Ona je dodala da su u petak, osim kostajničke biblioteke, u ovaj sistem  uključene i narodne biblioteke iz Gradiške, Kotor Varoša i Srpca.

„Uključivanjem novih biblioteka u sistem COBISS.RS ostvaruje se opšti interes u bibliotečko-informacionoj djelatnosti i podstiče se razvoj jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema u Srpskoj“, rekla je Đurđevićeva.

Mrežu biblioteka Republike Srpske u COBISS sistemu čine Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, matične, narodne, fakultetske i specijalne biblioteke, a do sada je u ovaj sistem uključeno ukupno 38 biblioteka.