Општина Костајница једна је од ријетких општина у Републици Српској која има природну питку изворску воду без потребе за прочишћавањем, рекла је поводом Свјетског дана вода Милена Гавриловић референт за комерцијалне и ГИС послове у КП Комунално Костајница.

 

Према њеним ријечима Костајница располаже довољним количинама квалитетне питке воде, чак и у сушном периоду.

У изјави Радију Костајница Гавриловићева је рекла да се исправност воде за пиће врши континуирано, на мјесечном нивоу у Институту за јавно здравство Републике Српске.

„Водоводна мрежа на коју је прикључено 1. 538 домаћинстава снабдијева се водом са изворишног подручја Мраово Поље које обухвата шест врела. Покривеност услугом водоснабдијевања са градске водоводне мреже износи 67%, а количина воде коју имамо довољна је за снабдијевање цијеле општине“, рекла је Гавриловићева.

Она је додала да се преосталих 33% становништва користи приватним врелима.

У плану су пројекти проширења водоводне мреже до села Горња Слабиња на подручју општине Костајница и села Бабинац у општини Козарска Дубица, а ове године вршиће се реконструкција дијела водовода у Улицама Ранка Шипке и 2. Маја, каже Гавриловићева.

„Комунално предузеће нема изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода. Отпадне воде се углавном испуштају директно у водотоке, било да се ради о индивидуалним или групним испустима. Изузев неколико сепаратора уља и масти на објектима бензинских пумпи и аутосервиса, отпадне воде се испуштају у реципијенте без пречишћавања“ ,навела је Гавриловићева додајући да се разматрање рјешења овог проблема може очекивати једино кроз МЕГ пројекат.

Портпарол општине Александар Пашић рекао је да су, са циљем заштите од поплава, у току радови на регулацији рјечице Тавије.

„Веома је значајан и поступак проглашавања претходне заштите подручја ријеке Уне који је покренуло Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, с обзиром да постоји опасност да ће ово подручје бити озбиљно угрожено због планиране изградње одлагалишта радиоактивног и истрошеног нуклеарног отпада на локацији Трговска гора у Хрватској, односно у непосредној близини ријеке Уне. Овим актом подручје ријеке Уне у Српској које обухвата општине Крупа на Уни, Нови Град, Костајница и Козарска Дубица било би заштићено као парк природе“, нагласио је Пашић.

Он је додао да су и стратегијом развоја општине Костајница предвиђене мјере и пројекти за заштиту водотока и унапређење водоснабдијевања грађана.

Ријека Уна, чије су веће локалне притоке рјечице Тавија, Бубњарица и Стригова, чини сјеверну и сјеверозападну границу општине Костајница и уједно међудржавну границу са Републиком Хрватском. Четвртина подручја уз Уну су плодне оранице. Оно што ову ријеку чини посебном, осим богате флоре и фауне, јесу седрене формације које представљају ријеткост у Европи и свијету.

Скупштина УН је резолуцијом од 22. фебруара 1993. године одлучила да се 22. март обиљежава као Свјетски дан вода и да се тако у цијелом свијету скрене пажња на проблеме у вези са водом и водним ресурсима.

Овогодишњи мото обиљежавања Дана вода је "Природа за воду".