Opština Kostajnica pristupila  je  procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period od 2018. do 2020. s ciljem uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području opštine.

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u budžetu opštine, koji ujedno predstavlja i osnov za njihovo kandidovanje prema drugim dostupnim izvorima finansiranja. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od  30.000,00 KM i više, navodi se u saopštenju opštinske službe za odnose s javnošću.

Nosilac pripreme Plana kapitalnih investicija je Kabinet načelnika opštine opštine Kostajnica.  Kabinet načelnika, u procesu izrade PKI, sarađuje sa ostalim odjeljenjima opštinske  uprave, opštinskim  ustanovama i preduzećima.

U saopštenju se poziva zainteresovane građane, privrednike, organizacije civilnog društva i institucije, da popunjavanjem  Obrasca za investicione projekte, koji mogu preuzeti na internet stranici opštine www.opstina-kostajnica.com ili u kancelariji broj 5 opštine uprave opštine Kostajnica, dostave prijedloge investicionih projekata koji bi bili razmatrani prilikom izrade PKI.

Rok za dostavljanje obrazaca za investicione projekte je 01.12. 2017. godine.